Army Jobs

Latest Fauji Foundation Nursing Jobs 2023 Male & Female

Latest Fauji Foundation Nursing Jobs 2023

Nursing mulaazmat ke mutalaashi khawateen ke liye, hum Latest Fauji Foundation Nursing Jobs 2023 Hospital ke darkhast form ki darkhwast ki aakhri tareekh lekar aaye hain. Fauji Foundation Pakistan mein falah o behbood ke sath karobari khadshat mein se aik hai. Apne mulazmeen ke hawale se apni behtareen khidmat aur suvidhaon ki wajah se, yeh hamesha mulaazmat ke mutalaashiyo ki maang mein rehta hai aur aaj iss ki taza tarin mulaazmaton ka ilaan kiya gaya hai jis ke mutabiq Fauji Foundation Hospital Rawalpindi mein Fauji Foundation Nursing Jobs 2023 ka ilaan kiya gaya hai.

Fauji Foundation Hospitals mein naukriyan (Female Staff Nurses) Fauji Foundation Hospital mein hain jo Punjab ke zila Rawalpindi ka aik mashhoor hospital hai.

Puray Pakistan ke afraad ko darkhwast dene ka khair-muqaddam kiya jata hai agar woh nursing/nursing/midwifery diploma mein bachelor hon aur darkhwast dene ke liye mutaliqa field ka tajurba rakhte hon. Lehaza, ab zail mein, hum is baat par tabadla-e-khayal karenge ke khali asaamiyon ke liye tareeqa kar ko kaise lagoo kiya jaye.

Latest Fauji Foundation Nursing Jobs 2023 of Table

[wpdatatable id=6]

How to Apply for Latest Fauji Foundation Nursing Jobs 2023

  • Umeedwar apna tafseeli CV aur mutaliqa dastawaizat darj zeel pate par jama kar sakte hain.
  • Darkhwast jama karane ki aakhri tareekh 20 March 2023 hai.
  • Naamukammal darkhwasten ya darkhwast jama karane ki aakhri tareekh ko daftari auqat ke baad mosool hone par ghor nahin kiya jayega.
  • Sirf shortlist kiye gaye ummedwaron ko interview ke liye bulaya jayega.
  • Interview ke liye koi TA/DA qabil qabool nahin hai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button